Знак 5.51

Інформаційно-вказівні знаки

Початок населеного пункту
знак 5.51

5.51 Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Для позначення початку населеного пункту де відсутня забудова, знак 5.51 може встановлюватися на фактичній адміністративній межі населеного пункту.

Фото-приклад: