Знак 5.52

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець населеного пункту
знак 5.52

5.52 Кінець населеного пункту, позначеного знаком .

Фото-приклад: