Знак 5.50

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець населеного пункту
знак 5.50

5.50 Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Знаки і установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.

Фото-приклад: