Знак 5.49

Інформаційно-вказівні знаки

Початок населеного пункту
знак 5.49

5.49 Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Знак установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.

Фото-приклад: