Знак 5.68

Інформаційно-вказівні знаки

Кілометровий знак
знак 5.68

5.68 Відстань від початку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкта згідно з паспортом дороги) до місця встановлення знака.

Фото-приклад: