Знак 4.8

Наказові знаки

Об'їзд перешкоди з лівого боку
знак 4.8

4.8 Об’їзд лише з боку, показаного стрілкою на знакові.

Фото-приклад: