Знак 4.7

Наказові знаки

Об’їзд перешкоди з правого боку
знак 4.7

4.7 Об’їзд лише з боку, показаного стрілкою на знакові.

Фото-приклад: