Знак 7.7

Таблички до дорожніх знаків

Стоянка з непрацюючим двигуном
знак 7.7

7.7 Указує, що на стоянці, позначеній знаками - або , дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.

Табличка розміщується безпосередньо під знаками, з якими вона застосовуються.