Знак 6.16

Знаки сервісу

Готель або мотель
знак 6.16

6.16 Знак інформує учасників дорожнього руху про розташування готелю або мотелю.

Фото-приклад: