Знак 5.82.2

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець платної дороги
знак 5.82.2

5.82.2 Виїзд з платної дороги чи її ділянки. Знаки встановлюються безпосередньо при виїзді з платної дороги.