Знак 5.74

Інформаційно-вказівні знаки

Тунель
знак 5.74

5.74 Позначає початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною 1000 м і більше.

Якщо при в'їзді в тунель не видно його кінця, зі зннаком 5.74 застосовується табличка на якій зазначають довжину тунелю. Довжинатунелю може зазначатися в нижній частині знаку. Назва тунелю може зазначатися на самому знаку 5.74 або окремо на знаку чи .