Знак 5.71

Інформаційно-вказівні знаки

Аеропорт
знак 5.71

5.71 Аеропорт

Фото-приклад: