Знак 5.66

Інформаційно-вказівні знаки

Номер маршруту (дороги)
знак 5.66

5.66 Зазначає номера маршруту (дороги), затверджених у встановленому порядку.

Фото-приклад: