Знак 5.63

Інформаційно-вказівні знаки

Схема об’їзду
знак 5.63

5.63 Маршрут об’їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

Встановлюється поза населиними пунктами на відстані (150 - 300) м, а в населених пунктах - на відстані (50 - 100) м до початку об'їзду.