Знак 5.54

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець забудови населеного пункту
знак 5.54

5.54 Застосовується в населених пунктах, позначених знаком , — для виділення межі закінчення забудови населеного пункту, розташованої безпосередньо поблизу проїзної частини ( за умови подальшої відсутності такої забудови). Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено.

Фото-приклад: