Знак 5.35

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець житлової зони
знак 5.35

5.35 Кінець житлової зони

Фото-приклад: