Знак 5.29

Інформаційно-вказівні знаки

Місце для розвороту
знак 5.29

5.29 Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

Фото-приклад: