Знак 5.24

Інформаційно-вказівні знаки

Мінімальна швидкість на різних смугах руху
знак 5.24

5.24 «Мінімальна швидкість на різних смугах руху» із зображенням знаків встановлює мінімально допустиму швидкість на смугах.