Знак 5.21.1

Інформаційно-вказівні знаки

Кінець додаткової смуги руху
знак 5.21.1

5.21.1 Знак указує/показує на кінець додаткової смуги або смуги розгону.

Фото-приклад: