Знак 4.15

Наказові знаки

Кінець доріжки для велосипедистів
знак 4.15

4.15 Застосовується для позначення кінця доріжки, позначеної знаком .

Фото-приклад: