Знак 4.12

Наказові знаки

Обмеження мінімальної швидкості
знак 4.12

4.12 Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено пунктами - цих Правил.