Знак 4.10

Наказові знаки

Круговий рух
знак 4.10

4.10 Вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Фото-приклад: