Знак 3.40

Заборонні знаки

Митниця
знак 3.40

3.40 Забороняється проїзд без зупинки біля митниці.