Знак 1.5.2

Попереджувальні знаки

Звуження дороги
знак 1.5.2

1.5.2 Знак — звуження дороги з правого боку.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці .

Фото-приклад: