Знак 1.41

Попереджувальні знаки

Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод
знак 1.41

1.41 Встановлюється перед місцем або ділянкою концентрації ДТП, визначених у встановленому порядку. Для зазначення виду небезпеки разом зі знаком встановлюють таблички .

Фото-приклад: