Знак 1.37

Попереджувальні знаки

Дорожні роботи
знак 1.37

1.37 Ділянка дороги, на якій виконуються дорожні роботи.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці .

Знак може бути встановлено на відстані 10–15 м до місця виконання короткотермінових робіт на проїзній частині в населеному пункті.

Поза населеними і в населених пунктах знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

Фото-приклад: