Знак 1.21

Попереджувальні знаки

Перехрещення рівнозначних доріг
знак 1.21

1.21 Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці .