Знак 1.15

Попереджувальні знаки

Небезпечне узбіччя
знак 1.15

1.15 Підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.

Попереджувальний знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці .

Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Знак — тимчасовий і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

Фото-приклад: