Користувацька угода

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА УГОДА КОРИСТУВАЧА

1.Визначення понять та основні положення

1.1. Сервіс – комп’ютерна програма «Офіційні тести ПДР України»для навчання правилам дорожнього руху, а також проходження пробного тестування перед іспитами.

Складові Сервісу:

1.2. Користувач або Ви – особа, яка використовує Сервіс.

1.3. Правоволоділець – особа, яка володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на Сервіс.

1.4. Продавець – Державне підприємство «Інфотех», яке розповсюджує Сервіс та пропонує придбати розширений функціонал Сервісу на умовах, визначених Сервісом та цими Правилами.

1.5. Для використання Сервісу Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації за допомогою будь-якої Складової Сервісу або пройти процедуру авторизації використовуючи акаунт соціальних мереж.

1.6. Процедура реєстрації/авторизації завершується генерацією логіна та пароля Користувача.

1.7. За допомогою створеного логіна та пароля Користувач може здійснювати авторизацію до Сервісу використовуючи будь-яку його складову.

1.8. Завантажуючи Сервіс, реєструючись або вперше авторизуючись в Сервісі Ви приєднуєтеся до цих Правил в цілому та зобов’язуйтеся дотримуватися їх умов, та у зв’язку з чим не можете запропонувати свої власні умови.

1.9. Умови цих Правил однакові для всіх Користувачів.

2. Дозвіл на використання(Ліцензія)

2.1. Усі права інтелектуальної власності на Сервіс захищено. Сервіс охороняється законодавством про авторські права, міжнародними угодами та конвенціями у сфері інтелектуальної власності й іншими нормативно-правовими актам.

2.2. Користувачу надається невиключне, непередаване, обмежене право використовувати Сервіс за функціональним призначенням (невиключна ліцензія кінцевого користувача), протягом необмеженого строку на території всього світу. Платний функціонал Сервісу діє протягом оплаченого періоду.

2.3. Ніщо в цих Правилах не повинно тлумачитися таким чином, що надає Вам будь-які права, крім невиключної ліцензії кінцевого користувача, наданої відповідно до наведеного вище.

2.4. Вам заборонено здійснювати наступні дії з Сервісом: здавати в оренду, позичати, продавати або видавати субліцензії. Вам заборонено отримувати доступ Сервісу за допомогою інших засобів, крім Складових Сервісу, видобувати або витягувати будь-які дані з Сервісу, змінювати, здійснювати зворотне проектування, зламувати, декодувати, декомпілювати, розбирати або створювати похідні продукти на основі Сервісу або будь-якої його частини, та обходити будь-яку технологію, що використовується для захисту функцій Сервісу. Якщо інше не було прямо встановлено правовласником, Вам заборонено поширювати будь-які знімки екранів, зміст або опис Сервісу або будь-які його частини.

2.5. Сервіс та/або його частини можуть містити об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб, які ліцензуються окремо або правила використання яких встановлюються їх правовласниками.

3. Функціональні можливості Сервісу, оновлення та підтримка

3.1. Сервіс надає Вам такі можливості:

a) ознайомлення з теоретичною інформацією по правилам дорожнього руху (ПДР), дорожнім знакам, дорожньої розмітки, знаків регулювальника і сигналам світлофора;

b) навчання за темами – відповіді на питання, які стосуються конкретних тем правил дорожнього руху;

c) навчання за квитками – проходження квитків складаються з 20-ти питань без обмеження за часом і кількістю допущених помилок; d) проходження іспиту – проходження квитка з обмеженнями, згідно з вимогами Головного сервісного центру МВС.

3.2. На різних етапах використання Сервісу Користувачам доступні різні функціональні можливості:

3.2.1. При запуску Сервісу або при першому його використанні, Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації або авторизації. Користувач може зареєструватися/авторизуватися використовуючи: e-mail та пароль або дані Facebook, Google, Apple ID акаунтів.

3.2.2. Після реєстрації/авторизації Користувачу доступна можливість:

a) переглядати теорію;

b) редагувати свій профіль;

c) проходити іспит «як в сервісному центрі»;

d) придбати преміум підписку (розширення функціонала);

e) після придбання преміум підписки (розширення функціонала)Користувачеві стає доступний додатковий набір функціональності: вчити по квитках, вчити по темам, часті помилки, підключення до групи.

3.3. Рекомендовані технічні вимоги до обладнання/пристроїв Користувача:

a) Додаток для Android: наявність пристрою з підтримуваною версією операційної системи Andoid версії 6.0 та вище;

b) Додаток для iOS: наявність пристрою з підтримуваною версією операційної системи іOS версії 9.0 та вище;

c) Вебсайт: наявність стабільного підключення до мережі інтернет, наявність актуальної версії веббраузера Chrome, FireFox, Safari чи Opera.

3.4. Для підтримки Сервісу в робочому стані необхідно стежити за оновленнями Сервісу, які публікуються на платформах GooglePlay і AppStore.

3.5. Користувачам вебсайту завжди доступна актуальна версія Сервісу.

3.6. Сервіс постійно вдосконалюється, і його правовласники залишають за собою право на власний розсуд оновлювати Сервіс, змінювати характер Сервісу, змінювати або припиняти деякі його функції без попереднього повідомлення.

3.7. Ви погоджуєтесь з тим, що Продавець не зобов'язаний здійснювати підтримку або оновлення Сервісу. Продавець не гарантує безперебійного надання послуг або відсутності будь-яких помилок, «багів» або неточностей. Сервіс може бути тимчасово недоступний через технічне обслуговування, певні технічні труднощі або інші події, які не залежать від Продавця. Якщо у Вас виникли питання, проблеми або пропозиції, Ви можете зв'язатися з Продавцем за контактами, вказаними в цих Правилах. Однак Ви погоджуєтесь з тим, що підтримка Сервісу може бути обмеженою у зв'язку з обмеженими ресурсами Продавця або правовласників.

4.Платежі та підписки

4.1. Оплата преміум підписки (розширення функціонала) на Сервіс здійснюється авансом у розмірі 100% від вартості підписки.

4.2. Придбаний розширений функціонал за преміум підпискою буде доступний Користувачу відразу після проведення платежу, на строк оплаченої підписки.

4.3. Послуга з розширення функціонала Сервісу за преміум підпискою надається відразу після проведення платежу.

4.4. Повернення сплачених коштів відбувається за правилами, визначеними чинним законодавством України та цими Правилами.

4.5. Ви можете надіслати запит на повернення коштів на адресу info@infotech.gov.ua та team@testpdr.com, протягом 14 днів з дати покупки підписки.

4.6. Ми розглянемо Ваше звернення у 30 денний строк, у разі схвалення повернення, сплачені грошові кошти за купівлю підписки будуть повернуті особі, яка здійснила покупку на вказаний нею рахунок.

5. Відповідальність,ризики та обмеження відповідальності

5.1. Користувач особисто відповідає за використання власного акаунта, за допомогою якого здійснюється доступ (авторизація) до Сервісу.

5.2. Продавець та/або будь-які треті особи не несуть відповідальність за використання акаунта Користувача. Якщо Ви вважаєте, що конфіденційність Ваших авторизаційних даних було скомпрометовано або порушено, Ви повинні негайно сповістити про це Продавця, використовуючи форму технічної підтримки.

5.3. Ви прямо підтверджуєте і погоджуєтеся з тим, що використання Сервісу здійснюється виключно на ваш ризик, і тому усі ризики, зокрема щодо задовільної якості, робочих характеристик і придатності для конкретної мети, несете виключно Ви.

5.4. Сервіс надається за принципом «як є» (as is) та може не відповідати Вашим очікуванням. Ми не можемо гарантувати: 100% безперебійну роботу Сервісу та доступність його функціональності 24/7, що Сервіс і будь-які його функції або послуги будуть працювати безперебійно, без помилок, захищено, всеосяжно, у повному обсязі, точно або в актуальному обсязі, а також, що всі помилки в Сервісі може бути знайдено або виправлено.

5.5. У максимально можливому обсязі, дозволеному законом, Продавець в жодному разі не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, втрати, включаючи, втрату можливості використання, втрату даних, прибутку, матеріальні збитки або інші нематеріальні або економічні втрати, що виникли внаслідок або у зв'язку з Вашим використанням або неможливістю використання Сервісу, незалежно від причини.

6. Сторонні продукти

6.1. В Сервіс можуть інтегруватися або іншим чином включатися сторонні продукти (наприклад, платіжні сервіси). Ви підтверджуєте, що крім цих Правил до Вас можуть застосовуватися умови користування сторонніми продуктами (включаючи їх політики конфіденційності), і що Продавець не гарантує доступності та якості таких послуг. Ви зобов'язані погодитися та дотримуватися будь-яких застосовних умов третіх осіб (у тому числі умов оплати) та інших процедур (таких як ідентифікація та верифікація) при використанні Сервісу.

7. Політика конфіденційності

7.1. Всю інформацію про обсяг і спосіб обробки Ваших персональних даних, включено до «Політики конфіденційності», яка розміщена за посиланням https://pdr.infotech.gov.ua/user-agreement

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори вирішуються шляхом переговорів, у разі не можливості врегулювати спір шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку.

9. Строк дії та припинення

9.1. Ці Правила діють з моменту їх прийняття (акцепту) та до моменту припинення використання Сервісу Вами. Таким припиненням вважається видалення мобільного додатка з вашого пристрою, запит на видалення акаунта або Ваших даних з бази даних Сервісу.

9.2. Продавець в односторонньому порядку може розірвати правовідносини з Вами в будь-який час і з будь-якої причини за умови попереднього завчасно повідомлення Вас будь-яким шляхом.

10. Інші умови та контактна інформація

10.1. Ми можемо час від часу оновлювати ці Правила, таким чином, рекомендуємо періодично переглядати цю сторінку. Звичайно, ми повідомимо Вас про будь-які зміни, опублікувавши нову редакцію Правил тут.

10.2. Ці Правила діють з 01.10.2021.

10.3. Зв'яжіться з нами з будь-яких питань team@testpdr.com.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Про нас

1.1. Ми, команда Сервісу «Офіційні тести ПДР України», піклуємося про ваші персональні дані та робимо все можливе, щоб захистити їх. Ця політика допоможе Вам зрозуміти, що відбувається з вашими персональними даними, коли ви використовуєте наш Сервіс.

1.2. Усі визначення, що вжиті з великої літери, вживаються у такому самому значенні, яке надане їм Правилами користування та Угодою користувача, що розміщені за посиланням https://pdr.infotech.gov.ua/user-agreement

2. Які персональні дані ми обробляємо

2.1. Сервіс обробляє персональні дані, які Ви нам надали, з метою використання Сервісу, а саме:

дані, необхідні для авторизації: ім'я, прізвище, електронна пошта

дані в особистому профілі (акаунті): ім'я, прізвище, електронна пошта, номер телефону, зображення

дані про прогрес навчання: кількість зданих іспитів, середній рахунок іспиту, кількість пройдених запитань, кількість правильних відповідей, кількість неправильних відповідей, назва групи, категорія

2.2. Також, ми збираємо додаткові файли. Кожного разу, коли ви користуєтесь нашим Сервісом, у разі помилки, ми збираємо дані та інформацію (через сторонні продукти) з вашого пристрою під назвою LogData. Ці журнальні дані можуть містити таку інформацію, як:

a) адреса інтернет-протоколу (IP) Вашого пристрою;

b) назва пристрою;

c) версія операційної системи;

d) конфігурація програми під час використання нашого Сервісу;

e) час і дата використання Сервісу тощо.

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Ми обробляємо Ваші персональні дані для однієї або декількох цілей:

a) забезпечення роботи Сервісу, його технічної підтримки та покращення;

b) обробки Ваших запитів та комунікації з Вами;

c) ведення статистики та аналітики ефективності нашої діяльності;

d) запобігання шахрайству та захист наших законних інтересів.

4. Строки

4.1. Ми зберігаємо Ваші дані протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, але у будь-якому випадку строк обробки (зберігання) персональних даних не перевищує трьох років.

4.2. Ви завжди можете скористатися своїм правом на видалення даних. Для цього напишіть нам на електронну пошту. Ми видалимо ваші дані протягом 30 днів після Вашого запиту.

5. Сторонні сервіси та передача даних третім особам

5.1. Ми не продаємо та не передаємо Ваші дані, отримані для надання послуг, третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

5.2. Для досягнення цілей, зазначених в цій Політиці, в деяких випадках ми повинні забезпечити доступ до Ваших персональних даних нашим співробітникам та (або) партнерам, зокрема:

a) технічним платформам та сервісам, які забезпечують роботу або доступність Сервісу;

b) платіжним системам;

c) технічним платформам та сервісам, за допомогою яких ми зберігаємо та структуруємо дані;

d) викладачам автошколи, в якій навчається Користувач.

5.2.1. Ми можемо наймати сторонні компанії та приватних осіб з таких причин:

a) для покращення нашого Сервісу;

b) надавати послуги або доступ до Сервісу від нашого імені;

c) для надання послуг, пов’язаних з Сервісом, або щоб допомогти нам в аналізі того, як використовується Сервіс.

5.3. Сервіс використовує сторонні служби, які можуть збирати інформацію, яка використовується для ідентифікації Користувача. Посилання на політику конфіденційності сторонніх постачальників послуг, що використовуються Сервісом:

a) Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/;

b) GooglePlayServices (https://www.google.com/policies/privacy/);

c) AdMob (https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en);

d) GoogleAnalyticsforFirebase (https://firebase.google.com/policies/analytics);

e) FirebaseCrashlytics (https://firebase.google.com/support/privacy/);

f) Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable).

5.4. Сервіс може містити посилання на інші веб-сайти. Якщо Ви натиснете на стороннє посилання, Ви перейдете на цей сайт. Зверніть увагу, що цими зовнішніми веб-сайтами ми не управляємо. Тому ми рекомендуємо переглянути політику конфіденційності цих веб-сайтів. Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи роботу будь-яких сторонніх сайтів або послуг.

6. Права Користувача щодо персональних даних

6.1. У Вас, як у суб'єктів персональних даних, є всі права, які передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема це такі:

a) Право на доступ до інформації. Ви можете запитати пояснення обробки ваших персональних даних.

b) Право на портативність. Ви можете запросити всі дані, які надали нам, а також зробити запит на передачу даних іншому контролеру.

c) Право на обмеження обробки. Ви можете частково або повністю заборонити нам обробляти ваші персональні дані.

d) Право на подачу скарг. Ви можете подати скаргу до регуляторного органу, визначеного законом.

e) Право на видалення даних. Ви можете відправити нам запит на видалення ваших персональних даних з наших систем.

6.2. Щоб скористатися своїми правами напишіть нам листа на контакту електронну пошту.

7. Вікові обмеження

7.1. Зверніть увагу, ми свідомо не обробляємо персональні дані осіб, молодших 16-ти років. Якщо Вам менше 16 років або ж Ви законний представник такої особи, будь ласка, повідомте нам про це на електронну пошту.

8. Інші умови та контактна інформація

8.1. Ми можемо час від часу оновлювати цю Політику, таким чином, рекомендуємо періодично переглядати цю сторінку. Звичайно, ми повідомимо Вас про будь-які зміни, опублікувавши нову редакцію Політики тут.

8.2. Ця Політика діє з 01.10.2021.

8.3. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції щодо роботи Сервісу або нашої Політики конфіденційності, напишіть нам на адресу team@testpdr.com.

9. Файли Cookie

9.1. Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері Вашого пристрою після використання Сервісу.

9.2. Файли cookieвикористовуються для підтримки роботи Сервісута для підвищення якості досвіду користувача.

9.3. Файли cookie, які ми використовуємо, можуть включати в себе інформацію про ваші уподобання щоб ми могли зробити наш Сервіс максимально цікавими для вас.

9.4. Які типи файлів cookie ми використовуємо для різних цілей:

access-token -суворо необхідні -Сеанс - Цей файл cookie, використовується для підтримки авторизації користувача

_gat_UA-XXXXXXXX-X - GoogleAnalytics - 1 хвилина - Файл cookie для GoogleAnalytics для обмеження кількості запитів https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X - GoogleAnalytics - Сеанс - Файл cookie диспетчера тегів Google для керування завантаженням тегів скрипту для GoogleAnalytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utma - GoogleAnalytics - 24 години - Файл cookie для GoogleAnalytics для ідентифікації користувача https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmb - GoogleAnalytics - 2 роки - Цей файл cookie використовується в GoogleAnalytics для розрізнення користувачів https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmc - GoogleAnalytics - 2 роки - Цей файл cookie використовується в GoogleAnalytics для розрізнення користувачів https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

__utmv - GoogleAnalytics - 2 роки - Цей файл cookie використовується в GoogleAnalytics для розрізнення користувачів https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

APISID - google.com - 1 рік - Більшу частину інформації, зібраної за допомогою цих служб, використовують для визначення інтересів користувачів Інтернету. На основі цих профілів інтересу компаніям продають рекламні місця. На сторінках, на яких з’являється реклама клієнтів, ці рекламні оголошення узгоджують із вмістом сторінки.

SSID - google.com - 1 рік - Більшу частину інформації, зібраної за допомогою цих служб, використовують для визначення інтересів користувачів Інтернету. На основі цих профілів інтересу компаніям продають рекламні місця. На сторінках, на яких з’являється реклама клієнтів, ці рекламні оголошення узгоджують із вмістом сторінки.

PREF - google.com - 1 рік - Більшу частину інформації, зібраної за допомогою цих служб, використовують для визначення інтересів користувачів Інтернету. На основі цих профілів інтересу компаніям продають рекламні місця. На сторінках, на яких з’являється реклама клієнтів, ці рекламні оголошення узгоджують із вмістом сторінки. Це звичайний файл cookie, який використовують для більшості служб Google. Зберігає налаштування користувача. Можна використовувати для персоналізації рекламних оголошень під час пошуку в Google.

SID, NID - google.com - 1 рік - Google використовує файли cookie, такі як NID і SID, для налаштування індивідуалізованої реклами в продуктах Google, наприклад GoogleSearch. Наприклад, ми використовуємо такі файли cookie для відстеження ваших останніх пошукових запитів, минулих взаємодій з оголошеннями рекламодавця або результатами пошуку, а також ваших відвідувань веб-сайту рекламодавця. Це дає змогу показувати вам індивідуально орієнтовану рекламу в Google. https://policies.google.com/technologies/types?hl=de

SAPISID - google.com - 1 рік - На деяких сторінках нашого сайту є вбудовані відео Youtube, це сервіс Google. Їх використання передбачає повернення цього файлу cookie на додаток до файлів cookie, які потрібні Google, якщо ви підтримуєте активний сеанс з вашим обліковим записом, щоб переглядати відео, оцінювати пропускну здатність і показувати, скільки разів воно було відтворено

HSID - google.com - 1 рік - Google у комбінації з SID використовують для перевірки облікового запису користувача Google і останнього часу входу https://policies.google.com/technologies/types?hl=de

_fbp - Facebook - Таргетинг та реклама - Сесія - Цей файл cookie допомагає показувати нашу рекламу людям, які вже відвідували наш веб-сайт, у Facebook або на цифровій платформі під управлінням FacebookAdvertising.

fr - Facebook - Таргетинг та реклама - 3 місяці - Цей файл cookie пов’язаний із шифрованими ідентифікаційними номерами Facebook і браузера

9.5. Якщо ви хочете відключити cookie, то ви можете зробити це в налаштуваннях вашого мобільного пристрою або знайти інструкції з управління налаштуваннями браузера за цими посиланнями:

a) Internet Explorer

b) Firefox

c) Safari

d) Microsoft Edge

e) Chrome

f) Opera \n